Sơn Ngoại Thất Chống Thấm Jotun WaterGruard 17 Kg

3.816.000

  • Chống thấm tối ưu
  • Độ đàn hồi cao
  • Dễ sử dụng
  • Chống nấm móc