Vật Liệu Chống Thấm Đàn Hồi – Crocodile Elastic Shield

  • Crocodile Elastic Shield là vật liệu chống thấm “Polyurethane thế hệ mới”, một thành phần được trộn sẵn, Không Dung Môi, độ đàn hồi cao.
  • Vật liệu chống thấm polyurethane chứa nước được phát triển với công nghệ độc nhất E.F.P. (Polyurethane Thân Thiện Môi Trường) dựa trên polyurethan thế hệ mới.
  • Trọng lượng tịnh: 25 kg