Vật liệu Trát Tường – Crocodile Skim Coat Smooth

  • Skim Coat là vật liệu vữa trát gốc xi măng dùng để trát lớp mỏng 0.3-3 mm, dùng cho các bề mặt tô trát hoăc bê tông, cho cả nội thất và ngoại thất.
  • Skim Coat có thể được sử dụng cho bề mặt bê tông, gạch block và bề mặt đã được tô hoàn thiện.
  • Trọng lượng tịnh: 5 kg & 25 kg