Vữa Trám Đóng Rắn Nhanh – Crocodile Plug

  • Crocodile Plug là vữa trộn sẵn, sử dụng cho việc sửa chữa các hạng mục bê tông chịu áp lực thủy tĩnh, bị rỉ, chảy nước hoặc dưới nước.
  • Crocodile Plug đóng rắn nhanh khi bám dính với bề mặt và trương nở ngăn không cho nước chảy nhanh chóng.
  • Trọng lượng tịnh: 1 kg, 4.5 kg